Tag Archives: אוריאל שץ

מה הם מעגלי הקשבה ?

מה הם מעגלי הקשבה

מה הם מעגלי הקשבה ? סיפורי חיים היו תמיד חלק מהחוויה האנושית הקולקטיבית ומאז שחר האנושות נעזרו בהם בני האדם להעברת חכמה, ידע, מוסר ומסורת. הסיפורים מעניקים לחיינו משמעות וכיוון, עניין ותחושת שייכות ועוזרים לנו להבין טוב יותר את המורכבות והמסתורין של חיינו. מה שנדמה כסיפורים אישיים ונפרדים, מתגלה כמארג …

קראו עוד «