תנאי שימוש

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצונים: אם לא צוין אחרת באתר זה,
אין לנו כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ולכן איננו אחראים לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

האתר כולל פורומים וקבוצות דיון, פתוחים להבעה חופשית ופתוחה ובלבד שהמשתמש יעמוד בכללי תקנון זה.

בעת השימוש בפורומים ובקבוצות הדיון שלנו, יש לשמור על כבוד החברים, תוך שימוש בשפה נאותה ומכבדת. משתמשים המעלים תכנים בפורום ו/או בקבוצות הדיון, מעניקים ל"מעגלי החיים +60" רישיון לשימוש חינם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ ולעשות שימוש בתכנים אלו.

מנהלי האתר משאירים לעצמם את הזכות למחוק ו/או להסיר תכנים המנוגדים לתנאי השימוש ו/או פוגעים ברוח האתר וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית. מנהלי האתר רשאיים לחסום כניסה ממשתמשים הפועלים בניגוד לתנאי השימוש ועושים בו שימוש פוגעני, בלתי-ראוי ומנוגד לדין (לרבות דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות) ופוגע בצד ג' באופן כלשהו.

חל איסור על הכנסת הודעות ותכנים בעלי אחד או יותר מהמאפיינים הבאים: על חוקי מדינת ישראל, לביצוע פשע או כל עבירה, זכויות קניין, לשון הרע על כל מרכיביה (ברגשות הציבור, לא ראויה) בהודעות חוזרות ו/או שונות בצורה בלתי הגיונית, פרטים אישיים של אדם ללא אישורו, אסורות לפרסום על-ידי רשויות המדינה, ותוכן מסחרי – ובכלל זה כל תוכנה עוינת כגון תולעים ו/או סוסים טרויאנים.

הנאמר ונכתב בפורומים ובקבוצות הדיון אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או מקצועי ו/או להסתמך באופן בלעדי על העצות הניתנות בו. על המשתמש בפורומים ובקבוצות הדיון לפנות לייעוץ מתאים נוסף, במידת הצורך.

יודגש כי משתמש המפרסם הודעות ומעלה תכנים בפורומים ובקבוצות הדיון, אחראי עליהם בלעדית. וכל נזק או פגיעה שיגרמו למשתמש עצמו ו/או לכל אדם אחר יהיו על אחריותו הבלעדית ולאתר"מעגלי החיים +60" לא תהיה כל אחריות בדבר.

לאתר "מעגלי החיים +60" אין שליטה מלאה על התכנים המועלים בפורומים ובקבוצות הדיון. עם זאת יבוצעו בדיקות של התכנים המועלים בפורומים ובקבוצות הדיון, והאתר יעשה כל שביכולתו למניעת העלאת תכנים שהינם מנוגדים לדין או לתנאי השימוש ולקריטריונים האמורים. במידה והנך סבור/ה כי תוכן מסוים שהועלה בפורומים ובקבוצות הדיון הינו פוגעני ו/או בלתי הולם, באפשרותך לפנות אלינו דרך "צור קשר"

בפורומים ובקבוצות הדיון ניתנות גם עצות לשאלות גולשים, הן על-ידי גולשים אחרים והן על-ידי צוות האתר. אין האתר אחראי על עצות אלו בין אם ניתנו על ידיו ובין אם על-ידי גולשים אחרים והוא יהיה פטור מכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

האתר לא יחשוף, בפני צדדים שלישיים, פרטים כלשהם שעשויים להיות לו על המשתמש בפורומים ובקבוצות הדיון, למעט באחד משני המקרים כמפורט להלן:

♦ יינתן צו שיפוטי המורה לה לפעול כאמור.

♦במסגרת הליכים משפטיים בהם יהיה מעורב האתר ויידרש לחשוף פרטים אלו לשם ניהול הגנתו ו/או תביעתו.

תפריט נגישות